let’s make something together

Give us a call or drop by anytime, we endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.

Find us

PO Box 16122 Collins Street West
Victoria 8007 Australia

Email us

info@domain.com
example@domain.com

Phone support

Phone: + (066) 0760 0260
+ (057) 0760 0560

Reaktyvios galios kompensavimas

  • 21 spalio, 2020
  • 3975Peržiūros

Reaktyvios galios kompensavimas     

Į klausimą o kam reikalinga kompensacija, atsakymas paprastas: sumažinti sąskaitos už elektros energiją ir be abejo sumažinti nuostolius kabeliuose ir transformatoriuose.

Reaktyvioji galia – atsispindi Jūsų sąskaitoje už elektros energiją ir dalis eilutės Jūsų sąskaitoje už aktyviąją energiją (nuostoliai kabeliuose). Šias eilutes lengva ženkliai sumažinti, tinkamose vietose sumontuojant reaktyviosios galios kompensavimo įrangą – kondensatorius, kontaktorius, valdiklius. Reaktyvioji elektros energija yra kintamos srovės elektros energija, ji cirkuliuodama tarp elektros energijos šaltinio ir vartotojo elektros energijos elektros įrenginių neatlieka naudingo darbo. Tuo reaktyvioji elektros energija skiriasi nuo aktyviosios elektros energijos.

Dėl reaktyviosios elektros energijos cirkuliacijos elektros linijose atsiranda papildomi aktyviosios elektros energijos nuostoliai (šyla kabelinės linijos). Jei vartotojo elektros įrenginiai yra induktyvaus pobūdžio (pvz., šaldytuvai, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai, asinchroniniai varikliai, elektriniai suvirinimo aparatai, apšvietimo lempos ir pan.), laikoma, kad vartotojo elektros įrenginiai vartoja reaktyviąją elektros energiją. Jei vartotojo elektros įrenginiai yra talpinio pobūdžio (pvz., kondensatoriai, kondensatorių baterijos ir pan.), laikoma, kad vartotojo elektros įrenginiai generuoja  reaktyviąją elektros energiją.

Reaktyvioji elektros energija yra apskaitoma komerciniais elektros apskaitos prietaisais ir matuojama kVArh (“kilovarvalandė”). Už reaktyviąją elektros energiją moka vartotojai (juridiniai objektai), kurių objektų leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir daugiau .Už reaktyviosios elektros energijos generavimą į elektros tinklą mokama po 12 ct/kVArh, o už reaktyviosios elektros energijos vartojimą – 6 ct/kVArh. Reaktyviosios elektros energijos valdymui yra naudojamos reaktyviosios elektros galios kompensavimo sistemos – iš esmės sudarytos iš kondensatorių baterijų ir jų automatinės valdymo įrangos. Parinktos talpos kondensatorių baterijos automatiškai yra įjungiamos valdiklių pagalba į kintamos srovės elektros tinklą, kai jame yra reaktyvioji apkrova.

Tam tikslui reikalingas tikslus reaktyvios galios įrangos parinkimas. Kompensavimo įrenginiai parenkami pagal vartotojo naudojamą maksimalią reaktyvinę galią. Norint tiksliai nustatyti, kaip kinta reaktyvinės galios dydis, koks yra tinklo įtampos netiesinių iškraipymų faktorius, rekomenduojama atlikti matavimus su tinklo analizatoriumi bei paskaičiuoti elektros įrangos kainą, atsipirkimo laiką.